Toneel 22 november 2013: 'Nieuwspoort' van het Nationale Toneel

© Kurt van der Elst / Het Nationale Toneel

Het Nationale Toneel
Nieuwspoort

Hannah Hoekstra, Joris Smit,
Reinout Scholten van Aschat, Sallie Harmsen

Nationale Toneel Gebouw, Den Haag

Een op voorhand interessante combinatie van het Nationale Toneel en Nieuwspoort verzandt - op wat aardige vondsten na - in oppervlakkigheid en stereotypes. 

Sinds 2007 benoemt Internationaal Perscentrum Nieuwspoort (waar ondergetekende lid van is) een rapporteur om onderzoek te doen naar het 'politiek-publicitaire complex'. Dit jaar is Nieuwspoort een samenwerking aangegaan met het Nationale Toneel waarbij Hannah Hoekstra, Joris Smit, Reinout Scholten van Aschat en Sallie Harmsen zich dertien weken begaven in de wereld van politiek en journalistiek. Op basis van hun waarnemingen in de politiek belangrijke periode rondom Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen en het lezen van diverse boeken van en over de Haagse incrowd is de toneelvoorstelling Nieuwspoort ontstaan. 

Gelijk allen die in of rondom het Binnenhof werken of hebben gewerkt, was ik erg benieuwd naar deze voorstelling. Het is daarom niet verrassend dat het publiek grotendeels bestond uit journalisten en (medewerkers van of aspirerende) politici. Niets is leuker dan je eigen wereld verslagen te zien worden. 

De vier frisse en jonge acteurs begonnen goed met enkele grappige sketches die het wezen van politiek en journalistiek op onderdelen als één groot toneelspel ('de camera gaat aan en 'Geert' wordt 'Wilders') neerzetten. Tegelijkertijd constateren de acteurs zelf halverwege de voorstelling dat het dertien weken rondlopen in de wereld van de politiek en de journalistiek ze niet veel verder hebben gebracht dan oppervlakkigheid. Juist deze constatering had een mooie breuk kunnen bieden met de voorgaande sketches waardoor de diepte opgezocht had kunnen worden en daarmee een wat reëler beeld neergezet had kunnen worden van de wereld van politiek en journalistiek.

Een poging daartoe werd ook gedaan met de op diverse momenten voorgedragen constatering dat we het in Nederland helemaal niet zo slecht voor elkaar hebben en dat al het geklaag over politiek en journalistiek op bepaalde punten zeker niet onwaar is, maar dat we - juist in internationaal perspectief - eigenlijk in een land wonen dat op orde is, weinig tot geen (structurele) corruptie kent en een voorbeeldige democratie is. Dat leidt de jonge honden van Het Nationale Toneel tot een verkenning van dichter-politicus Solon in het Athene van de Griekse Oudheid. Een poging ook om weer terecht te komen in de comfort zone van het acteren na de ongerijmdheden van het politieke en journalistieke bedrijf. Opvallend daarbij was dat het centrale thema van dit by far langste onderdeel van de voorstelling toch ook weer als boodschap de eeuwigheid van populisme in de politieke inhield. 

Alle goede bedoelingen en deze uitstekende acteurs ten spijt is het Nieuwspoort niet gelukt om daadwerkelijk een licht te schijnen op de wereld van het Binnenhof zonder in de val van de oppervlakkigheid te geraken. Even leuk voor de incrowd, weinig nieuws onder de zon voor de rest. 

'Nieuwspoort' van het Nationale Toneel is op 20 november 2013 in première gegaan. Door de grote belangstelling zijn in Den Haag op 29 en 30 november extra voorstellingen gepland. Tevens vinden van 3 t/m 7 december voorstellingen plaats in Amsterdam. Kaarten bestellen kan hier. Deze recensie is gebaseerd op de voorstelling van 22 november 2013.

Reacties