Simenon in het nieuw: 'De Premier' en 'Een Misdaad in Holland' van Georges Simenon


Het werk van Georges Simenon is vijfentwintig jaar na zijn dood terug en heeft wonderwel de tand des tijds doorstaan, met dank aan zijn vertelkracht én een nieuwe vertaling. 

De Franstalige Belg Georges Simenon (1903-1989) heeft een groot oeuvre achtergelaten, maar is toch vooral bekend vanwege Jules Maigret, commissaris bij de Police Judiciaire van Parijs. De boeken van Maigret, maar zeker ook de bewerkingen voor televisie hebben zijn personage op redelijk gelijke hoogte gebracht met andere klassieke speurneuzen zoals Sherlock Holmes, Poirot en Miss Marple. De Bezige Bij Antwerpen heeft het feit dat het vijfentwintig jaar geleden is dat Simenon overleed aangegrepen om een deel van het oeuvre van Simenon in een hedendaagse uitvoering, maar juist ook in nieuwe vertalingen opnieuw uit te brengen. Onderdeel van de eerste reeks heruitgaven zijn het Maigret-boek Een Misdaad in Holland en de roman De Premier.

Een Misdaad in Holland
Het is niet verrassend dat de Bezige Bij Antwerpen ervoor kiest om Een Misdaad in Holland als eerste Maigret-roman opnieuw uit te geven. Het eerste boek over Maigret - Maigret en de onbekende wreker - is door Simenon geschreven in Delfzijl en daarmee de geboorteplaats van Maigret. Later in de Maigret-reeks verscheen Een Misdaad in Holland (Un Crime en Hollande) die voor het gemak eerst vertaald was als Maigret in Holland. Met de heruitgave is de oorspronkelijke titel ook weer in ere hersteld en kan het Nederlandstalige publiek genieten van een Maigret-verhaal dat zich op Nederlandse bodem afspeelt. 

Een doortastende Maigret
Maigret reist in Een Misdaad in Holland af naar Delfzijl om de moord op de leraar Koen Poppinga te onderzoeken. Verdachte is de Franse professor Jean Declos, aanwezig in Delfzijl voor het geven van een lezing over - passend genoeg - criminaliteit en moord. Zijn gastheer wordt op de avond van de lezing doodgeschoten op het erf van zijn eigen huis en Declos wordt gevonden met de revolver die de dood van Poppinga tot gevolg heeft. Aan Maigret om deze zaak op te lossen. Opvallend hierbij is dat de Maigret van Simenon doortastender en harder is dat de Maigret die we van de gelijknamige televisieserie kijken. Tegelijkertijd speelt het verhaal zich overduidelijk in een ouderwets Nederland af dat wellicht de leesbaarheid niet ten goede zou komen. De combinatie van tijdsdocument en de nieuwe vertaling gaan dit echter tegen waardoor Een Misdaad in Holland zonder meer een prettige (al dan niet hernieuwde) kennismaking met Maigret en het werk van Simenon is. 

De Premier
In De Premier is geen spoor van Maigret te bekennen en maken we kennis met het 'andere' werk van Simenon. In dit geval de prachtige beschrijving door Simenon van een voormalige Franse premier in ruste wiens invloed nog altijd geldt en wiens aanwezigheid nog altijd door het Franse publiek én - wellicht nog belangrijker - door de Franse politiek haarscherp wordt geregistreerd. Vanuit zijn eenvoudige boerderij op de Franse campagne houdt hij de situatie in Parijs nauwlettend in de gaten. Zeker nu zijn voormalige vertrouweling en medewerker Chalamont premier lijkt te worden. Deze Chalamont heeft het vertrouwen van de voormalige premier in het verleden grondig geschonden waardoor hun paden zijn gescheiden. De aanleiding voor de vertrouwensbreuk ligt nog altijd als een steen op de maag van de ex-premier en een bewijsstuk daarvan wordt altijd nog door hem bewaard. Het moment dat het bewijsstuk zijn weg naar de publiciteit zal vinden, lijkt aanstaande zodat voorkomen kan worden dat Chalamont premier wordt en de oud-premier nog eenmaal zijn macht laat gelden.

Een studie van de macht in ruste
Het mooie aan De Premier is dat het politieke spel juist niet het feitelijke onderwerp van de roman is. Het gaat om de steeds kleiner wordende wereld van een man die ooit Frankrijk en de wereld aan zijn voeten had, maar nu een teruggetrokken leven leidt op het platteland waar een kleine coterie van verzorgers zijn slechter worden gezondheid tegen gaan zonder het respect voor zijn (voormalige) ambt te verliezen. In deze situatie is het de vraag of zijn invloed en betekenis daadwerkelijk nog iets voorstelt of dat een voormalig premier zijn fantasiewereld wordt gegund. Daarmee is De Premier - wederom met dank aan de frisse nieuwe vertaling - een mooie karakterschets geworden waardoor lezers door de titel en het onderwerp een andere roman zullen lezen dan ze in eerste instantie verwachten. 

Beide boeken tonen aan dat het oeuvre van Georges Simenon het zonder meer waard is om via een frisse nieuwe vertaling opnieuw uit te geven en een nieuw lezerspubliek kennis te laten maken met de vertelkracht van zijn werk en natuurlijk commissaris Maigret. 

In september heeft De Bezige Bij Antwerpen de eerste reeks heruitgaven van het werk van Georges Simenon op de markt gebracht. Het betreft 'De Blauwe Kamer', 'De Premier'  en de Maigret-romans 'Een Misdaad in Holland' en 'De Danseres van Le Gai-Moulin'. In februari 2015 volgt een tweede reeks met 'De Brief aan Mijn Rechter', 'De Burgemeester van Veurne' en de Maigret-romans 'De Gele Hond' en 'Het Lijk bij de Sluis'. Bestellen van 'De Premier' kan hier en 'Een Misdaad in Holland' hier

Reacties