Hans Liberg: Geen rode draad? Geen probleem!


Hans Liberg
Trálálálá voor iederéén!!

Stadsgehoorzaal, Leiden

Met zijn voorlopig laatste voorstelling Trálálálá voor iederéén!! rolt Hans Liberg zijn succesformule van muzikaal cabaret weer uit. Een formule die weliswaar niet erg vernieuwend is, maar nog altijd garant staat voor een mooie avond. Niet in de laatste plaats door de toevoeging van de getalenteerde sidekick Ralph Adriaansen. 

Op 3 mei vindt de laatste voorstelling van Trálálálá voor iederéén!! plaats in Theater De Flint in Amersfoort. Het is tegelijkertijd een voorlopig einde aan de theatervoorstellingen van Hans Liberg. Afgelopen november maakte Liberg bekend dat het na 36 jaar (!) optreden tijd is voor een “pitstop”. Na mei gaat Liberg zich toeleggen op zijn verzameling hedendaagse kunst en zijn eerste liefde: de muziekwetenschap. Of Liberg terugkeert naar het theater is onbekend, maar wie hem in zijn nieuwste programma bezig ziet, constateert dat de formule van Liberg allesbehalve vernieuwend is, maar dat deze nog altijd werkt en de grote man er nog altijd lol in heeft. De aankondiging van het naderende afscheid betekent ook dat voor zijn sidekick Ralph Adriaansen een einde komt aan de samenwerking. Sinds 2010 is zijn rol als muzikale sidekick én komisch mikpunt gestaag gegroeid. Zeker in dit laatste programma neemt de door Liberg tot ‘Vibralph’ omgedoopte Ralph een steeds groter aandeel in het succes van Liberg voor zijn rekening. Tegelijkertijd is deze nieuwe voorstelling geen spoor te bekennen van afscheid. Sterker nog: minder dan in andere producties van Liberg is er van een rode draad geen sprake, behalve de fascinatie van Liberg voor muziek en de (komische) verbanden daartussen. Dat is overigens geen enkel probleem aangezien de show voorbij vliegt en niemand zich bekocht zal voelen door de voor Liberg kenmerkende mix van muzikale humor. 

Tijd voor Barok
Een mix die start met de Fanfare for the Common Man van Copland die – naar goed Libergiaans gebruik – naadloos overgaat in We will rock you van Queen. Een plechtig hijsen van een achtergronddecor bestaande uit een negental rood-witte nationale vlaggen (van Japan tot Oostenrijk en Kroatië) is Liberg’s manier om aan te geven dat een nieuwe tijd is aangebroken. De tijd van Trump en daarmee pomp and circumstance. Door Liberg gekenschetst als een tijd voor Barok. Natuurlijk komt de Nederlandse politiek ook (even) aan bod, niet in de laatste plaats door de diverse op het podium uitgestalde instrumenten te koppelen aan een lijsttrekker. Een groot, log en zwaar blaasinstrument laat Liberg voor wat het is, maar niet zonder vilein op te merken dat het Sharon Dijksma betreft. Nogal flauw, maar toch lach je er hard om. Even denk je dat Liberg volledig geëngageerd gaat inzetten op de nationale en mondiale politiek, maar op een aantal speldenprikjes na blijft het daarbij. Ook daarin ontbreekt een rode draad, behalve dan de verbroederende werking van muziek die pas tot verdeeldheid leidt wanneer de tekst ter sprake komt (‘Sinterklaasje kom maar naar binnen met je Hoofd Logistiek’ etc.). In die zin is muziek de enige rode draad die Liberg nodig heeft om vrij associërend van het ene naar het andere te komen. Dat is niet bepaald vernieuwend, maar is nog altijd een beproefd recept voor een leuke avond.

Tijd voor Ralph
Opvallend is dat de rol van sidekick Ralph Adriaansen in Trálálálá voor iederéén!! groot én van meerwaarde is. Niet alleen is hij een vakkundig bespeler van de vibrafoon en slagwerker, maar heeft zijn olijke aanwezigheid een heilzaam effect op de beproefde Hans Liberg-formule. Liberg geniet er van om de jonge Ralph op zijn plaats te zetten en daarmee de sympathie van het publiek zijn kant op te bewegen. Daarbij zijn de momenten waarop Liberg en Ralph gezamenlijk musiceren net zo waardevol als de momenten dat Ralph onderdeel of onderwerp is van een grap. Zo maakt Trálálálá voor iederéén!! duidelijk dat de “pitstop” nodig én onnodig is. Enige vernieuwing zou Liberg niet misstaan, maar het feit dat zijn unieke mix van muziek en humor nog altijd volle zalen trekt én garant staat voor een leuke avond betekent dat het theater de komende jaren toch een tikkeltje armer is geworden. 

Foto: Thomas Mayer

Van 22 november 2016 tot en met 3 mei 2017 toert Hans Liberg door Nederland met zijn voorlopig laatste voorstelling ‘Trálálálá voor iederéén!!’. Deze recensie is op basis van de voorstelling in de Stadgehoorzaal te Leiden op 8 maart 2017. Meer info en kaarten via www.hansliberg.com.

Reacties